Credit Union 'POMICH'

Довідкова інформація для молодих спілчан

«Кредитна спілка - неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки».  

(Із Закону України “Про кредитні спілки”)

 

 

 

КС створюється як юридична особа за ініціативою групи осіб, об’єднаних за певними (територіальними, професійними тощо) ознаками, визначеними цими ж особами у відповідності з законодавством та статутом.

КС об’єднує виключно фізичних осіб.

КС є фінансовою установою, але організовується і діє власне як громадська організація.

КС працює у вузькому секторі фінансового ринку, маючи справу здебільшого з дрібними позичками.

КС як кооперативна форма господарювання, відзначається демократичністю самоврядування, що виявляється:

КС у рівноправності її членів незалежно від розміру внеску й часу вступу до кредитівки;

КС у можливості брати участь в управлінні у разі обрання до керівних органів;

КС у праві на повну фінансову та іншу інформацію про діяльність кредитної спілки;

КС у праві контролювати діяльність виборних керівних органів.

Філософія кредитної кооперації передбачає мінімізацію фінансового ризику, що робить кредитівку стійкішою за умов постійної мінливості ринку.

Кредитна спілка пропонує:

+ різноманітні форми забезпечення кредиту;

+ спрощену форму оформлення документів;

+ швидке надання кредиту;

+ людяний підхід у складних житейських ситуаціях.

 


 

Умови вступу (дуже прості):

 • Заява
 • Вступний (одноразовий) внесок – 20 гривень
 • Пайовий (щомісячний) внесок – 5 гривень

Права (дуже великі):

 • знайомитися зі Статутом
 • брати участь у вирішенні всіх питань діяльності спілки
 • обирати і бути обраним до органів управління спілки
 • мати інформацію про стан своїх вкладів, про фінансовий стан спілки та про рішення, прийняті її керівними органами
 • отримувати кредити на умовах, визначених керівними органами
 • припиняти членство в порядку, передбаченому Статутом
 • забрати при виході свої заощадження та нараховані на них відсотки

Обов'язки (дуже скромні):

 • сприяти популяризації принципів діяльності кредитного руху
 • дотримуватися вимог Статуту
 • сплачувати вступні та членські внески
 • сплачувати позики на умовах, передбачених кредитною угодою
  головна сторінка
  питання-відповіді
  умови вступу
      умови вступу
      права
      обов'язки
  статут
  статистика
  події у фотографіях
  графіки
|головна сторінка | події у фотографіях | питання-відповіді | умови вступу |статут|
| статистика|
на початок сторінки |