Credit Union 'POMICH'

   

Звіт правління

2001-й рік завершено з такими показникам:

    Кількість спілчан станом на друге січня 2002 року становила 601 особа (торік на цю дату ми мали 456 осіб. Вибуло за рік 6 осіб, двоє з них вступило повторно. Студентів серед спілчан - 219 осіб - 36.6 %.

    Наші активи протягом року зросли з 67700 до 104760 грн.

    Протягом року видано 352 позичок (торік - 366) на загальну суму 223359 (торік - 164448,95) грн.

Кредитна політика.

Основними відсотковими ставками, з якими торік працювала спілка, були: на один місяць - 3.2%, на три місяці - 3.5%, на шість місяців - 3.8%, на вісім місяців - 4.0%.

З 2 січня ц.р. ми зменшили відсоткові ставки. А саме:

36.0 % річних на строк до одного місяця (3.0 % місячних)
39.6 % на строк до трьох місяців (3.3 % місячних)
42.0 % на строк до шести місяців (3.5 % місячних)
44.4 % на строк до 12 місяців (3.7 % місячних)

З цього ж дня внесено деякі корективи до забезпечення позик Тепер кредити до однієї тисячі будуть надаватися:
 • з застосуванням кредитного коефіцієнту 10:1 (сума позички/сума вкладу позичальника);
 • з поручительством (на розсуд кредитного комітету, залежно від кредитної історії позичальника та його платоспроможності).

кредити 1001-2000:
 • з застосуванням кредитного коефіцієнту 10:2 (сума позички/сума вкладу позичальника);
 • з заставою майна на решту позиченої суми з оцінкою реальної вартості заставленого майна;
 • з обов'язковим поручительством;
кредити 2001-3000 грн:
 • з застосуванням кредитного коефіцієнту 10:3 (сума позички/сума вкладу позичальника);
 • з 100 % заставою майна на всю позичену суму з оцінкою реальної вартості заставленого майна;
 • з обов'язковим поручительстом.
кредити понад 3000 грн надавати:
 • з застосуванням кредитного коефіцієнту 10:3 (сума позички/сума вкладу позичальника);
 • з 120% заставою майна на всю позичену суму з оцінкою реальної вартості заставленого майна;
 • з обов'язковим поручительством.
За рік дохід кредитної спілки склав 10890 гривень. Рішенням правління цей дохід розподілено таким чином: 6490 гривень - на вклади, 1650 гривень - на формування резервного капіталу, 2750 гривень - на видання газети.
    Протягом року правлінням проведено 36 засідань на яких розглядалися різноманітні питання діяльності спілки.
    Торік на загальних зборах ішлося про стратегічний розвиток спілки, про питання нашого майбутнього, оскільки внутрішні резерви росту за рахунок співробітників НаУКМА вичерпуються. Була висловлена пропозиція про масове залучення до кредитівки студентів університету. На жаль, ця ідея не реалізована, - не з нашої вини. Будемо сподіватися, що цього року все ж таки вдасться розв'язати це питання, оскільки без подальшого зростання кредитівка не зможе надавати якісніші і, головне, дешевші фінансові послуги.

В.Ф.Кобзар,
голова правління
кредитної спілки "Поміч" НаУКМА


ЗВІТ КРЕДИТНОГО КОМІТЕТУ

    Протягом періоду з 1 січня по 29 грудня 2001 року було проведено 80 засідань Кредитного комітету, на яких розглянуто 352 заяви, з них 40 заяв, розмір яких перевищував одну тисячу гривень, рекомендовано на затвердження Правлінням. Отже, Правлінням розглянуто й схвалено 40 заяв. Загальна кількість розглянутих заяв і наданих позичок є 352. Загальна сума наданих кредитів становить 223359 гривень.
    Cтудентам протягом року було надано 137 позичок, що становить 38,9% від загальної кількості наданих позичок, на загальну суму 60 759 грн. Студентами взято 7 позичок розміром понад 1000 грн.

Тривалість позичок:
 • 68 позичок терміном на 1 місяць - 19,3% від загальної кількості кредитів;
 • 131 позичка терміном від 1 до 3 місяців включно - 37,2% від загальної кількості кредитів;
 • 88 позичок терміном від 3 до 6 місяців - 25,1% від загальної кількості кредитів;
 • 35 позичок терміном від 6 до 8 місяців - 9,9% від загальної кількості кредитів;
 • 29 позички терміном на 12 місяців - 8,2% від загальної кількості кредитів;
 • 1 позичка терміном на 18 місяців - 0,3% від загальної кількості кредитів.
Позики оформлялись на різні потреби, а саме:
 • Для придбання особистих речей - 36 позик - 10,2% від загальної кількості кредитів;
 • Для придбання меблів, побутової техніки - 22 позики - 6,3% від загальної кількості кредитів;
 • Для придбання та ремонту комп'ютерної техніки та оргтехніки - 18 позик - 5,1% від загальної кількості кредитів;
 • На лікування та оздоровлення - 49 позик - 13,9% від загальної кількості кредитів;
 • Для сплати комунальних послуг - 13 позик - 3,7% від загальної кількості кредитів;
 • Для придбання літератури - 8 позик - 2,3% від загальної кількості кредитів;
 • На навчання - 49 позик - 13,9% від загальної кількості кредитів;
 • На придбання, будівництво житла і ремонт власних осель - 19 позик - 5,4% від загальної кількості кредитів;
 • Для відпочинку і поїздки за кордон - 20 позик - 5,7% від загальної кількості кредитів;
 • Для ремонту та купівлі транспортного засобу - 3 позики - 0,8% від загальної кількості кредитів;
 • Для сплати за проживання та за гуртожиток - 13 позик - 3,7% від загальної кількості кредитів;
 • Для споживчих потреб - 89 позик - 25,3% від загальної кількості кредитів;
 • На інші потреби - 13 позик - 3,7% від загальної кількості кредитів.
    Більшість позичальників дотримувалося умов договору. На жаль, були й такі, які порушували строки погашення кредиту, не сплачували вчасно частки боргу.

ЗВІТ наглядового комітету кредитної спілки "Поміч" за 2001 рік

    У 2001 році Наглядовий комітет проводив свою роботу згідно "Положення про наглядовий комітет", затвердженого Правлінням кредитної спілки "Поміч" /протокол № 20 від 14.12.1998р./.
    Проведені в 2001 році перевірки діяльності спілки показали, що наша спілка розвивається успішно. Правління і кредитний комітет проводили позичкову діяльність згідно діючих положень Статуту спілки та вимог чинного законодавства. Перевірки не виявили фінансових порушень.
    Зауваження наглядового комітету про необхідність уважного оформлення всіх позичкових та фінансових документів прийняті до уваги.
    Виконавчий директор та Правління проводили значну роботу по своєчасному поверненню довгострокових такороткострокових позичок.
    Бухгалтерський облік ведеться добре. Деякі усні зауваження щодо незначних помилок при оформленні документівприймалися бухгалтером до уваги і виправлялися під час перевірок.
    На жаль, за звітний період на жодне засідання Правління члени Наглядового комітету не були запрошені. Протягом року питання роботи комітету на засіданні Правління не розглядалися.
    Вважаю, що новий склад Наглядового комітету має приймати більшу участь у вирішенніпитань подальшого розвитку спілки. Бажано, щоб члени комітету були присутні на засіданнях
    Правління при звітах бухгалтера та виконавчого директора та при розгляді питань виконання бюджету спілки.

Голова Наглядового комітету
І.Пухова

Кредитна спілка "ПОМІЧ" НаУКМА

Нерозподілений прибуток 2000р. 12473
Звіт про фінансові результати 2001 р.
1. ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ
1.1 Доходи від процентів за позички 24 285
1.2 Доходи від коштів на банківських рахунках
1.3 Інші процентні доходи 1 326
2. НЕПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ
2.1 Плата за послуги спілки
2.2 Інші непроцентні доходи 576
ВСЬОГО ДОХОДІВ: 26 187
1. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ
1.1 По ощадних внесках
1.2 По внесках пайового типу 12 491
1.3 По зовнішних кредитах
1.4 По інших позичках
2. ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ
2.1 Заробітна платня працівників 7 759
2.2 Інші операційні витрати 10 370
3. ВИТРАТИ НА ФОРМУВАННЯ
3.1 Резервного капіталу 6 600
3.2 Резерву сумнівних боргів 1 439
3.3 Додаткового капіталу
ВСЬОГО ВИТРАТ: 38 660
4. Нерозподілений дохід (збитки) 0
  головна сторінка
  питання-відповіді
  умови вступу
  статті
  статут
  статистика
      Статистика за 2008-й рiк
      Статистика за 2007-й рiк
      Статистика за 2006-й рiк
      Статистика за 2005-й рiк
      Статистика за 2004-й рік
      Статистика за 2003-й рік
      Статистика за 2002-й рік
      Статистика за 2001-й рік
      Статистика за 2000-й рік
      Статистика за 1999-й рік
      Статистика за 1998-й рік
  події у фотографіях
  графіки
|головна сторінка | події у фотографіях | питання-відповіді | умови вступу | статут |
| статистика
 |  на початок сторінки |