Credit Union 'POMICH'
Звіт правління

Кількість спілчан: 746 осіб.

Протягом року вступило 176 осіб (з них 85 – студенти). Вибула за рік 31 особа. Причини вибуття: переважно зміна місця проживання або звільнення з НаУКМА. Загальне зростання за рік 19.43%.

Загалом кількість студентів у спілці – 276 осіб (37%).

Активи.

На перше січня ц.р. мали 185244 грн включно з 22000 грн зворотної фінансової допомоги від МБФВ КМА. Було торік – 104760 грн. Фактичні активи, без допомоги Фонду, складають 163244 грн (зростання на 35.8%).

Кількість і сума виданих позичок. Протягом року видано 405 позичок на суму 356522 грн (торік 352 позички на суму 223359 грн). З приємністю констатуємо тенденцію як до збільшення кількості позичок, так і, особливо, до збільшення сум таких позичок.

Відсоткові ставки.

Основними відсотковими ставками, з якими торік працювала спілка, були: на один місяць - 3.0%, на три місяці – 3.3%, на шість місяців – 3.5%, на дванадцять місяців – 3.7%. Т.ч., торішня середня місячна ставка складала 3.37%.

Третього січня 2003 року відбулося чергове щорічне зменшення кредитних ставок:

28.8% річних на строк до одного місяця (2.4 % місячних, було 3.0%)

33.6 % на строк до трьох місяців (2.8 % місячних, було 3.3%)

36.0 % на строк до шести місяців (3.0 % місячних, було 3.5%)

38.4 % на строк до дванадцяти місяців (3.2 % місячних, було 3.7%)

Тобто, цьогорічна місячна ставка складає в середньому 2.85% або зменшилася на 15.4% порівняно з минулим роком.

Внесено деякі уточнення й до Положення про довгостроковий кредит, з яким можна ознайомитися у додатках до річного звіту.

За рік нерозподілений прибуток кредитної спілки склав 26459 гривень (в т.ч. 9776 грн - вартість подаровних меблів). У зв’язку з періодичною нестачею позичкового капіталу правління вносить таку пропозицію: дохід 2002 року або зовсім не розподіляти на вклади або розподілити таким чином: 5000 гривень – на вклади, 21459 гривень – на формування додаткового капіталу .

Протягом року проведено 39 засідань правління. Основні питання, які розгладалися на цих засіданнях:

  • розгляд заяв про надання довгострокових кредитів та позичок понад 1000 грн (таких питань була більшість);

  • про проблемні кредити;

  • затвердження заяв про вступ до кредитівки;

  • звіти виконавчої дирекції;

  • про зміни в положенні про довгостроковий кредит;

  • про участь у звітно-виборній конференції НАКСУ.

Дякуючи університету маємо з осені просторе і зручне приміщення. Щоправда, тепер оплачуємо його. Дякуючи МБФВ КМА нове приміщення відремонтоване й устатковане новими меблями. Коштом спілки придбано окремий телефонний номер. У лютому ц.р. нам подаровано новий комп’ютер.

Силами кредитної спілки і студентів випущено два номери електронної газети “Кредитна спілка”. Готується третій номер, який буде присвячено нашим загальним зборам. Обидва номери можна прочитати в Інтернеті за адресою: http://www.ukma.kiev.ua/win/pub/coop/pomich/

Силами викладачів НаУКМА, членів спілки, почалася підготовка до проведення з жовтня ц.р. низки семінарів, присвячених кредитноспілковому рухові, а саме: “Історія кредитноспілкового руху”, “Фінансовий менеджмент кредитної спілки”, “Бухгалтерський облік та оподаткування КС”, “Правові аспекти діяльності КС”, “Соціологічний маркетинг у КС”, “Психологічні аспекти роботи з позичальниками”, “PR у КС”, “Інформаційно-комп’ютерні технології у КС”. Семінари призначаються для працівників кредитних спілок з усіх регіонів України і будуть платними.

Проблеми.

Боржники: на перше січня шестеро осіб разом з відсотками та пенею заборгували спілці 2631 грн 1 копійку, що складає 1.42% від активів спілки.

Проблемою стає недостатність позичкового капіталу. Ми зіткнулися з цим уперше від часу заснування спілки. Особливо напружена ситуація склалася восени минулого року, коли ми не могли одномоментно задовольнити потреби усіх бажаючих. Нині черги немає, але не виключається, що вона утвориться знову, і тому треба думати про джерела збільшення наших активів. Є кілька варіантів. Ми пропонуємо розглянути цю проблему як окреме питання і визначитися шляхом голосування. Ідеться або про збільшення членського внеску з 3 до 5 гривень, або про залучення депозитів, чого ми досі не робили.

Не можемо оминути загострення наших стосунків з керівництвом НАКСУ. Воно полягає в тому, що правління НАКСУ вольовим рішенням, порушивши статут, не допустило на звітну конференцію НАКСУ в листопаді минулого року групу наших студентів, членів спілки (а отже і членів НАКСУ). Крім того, у новій редакції статуту НАКСУ, схваленій згаданою конференцією, залишилася норма представництва, яка визначається розмірами активів спілки. Це є порушенням одного з демократичних принципів кооперативного руху згідно з яким “один член – один голос”.

У відповідності з новим законом “Про кредитні спілки” незабаром почне діяти Державна комісія з регулювання ринку фінансових послуг і нас чекають перерєстрація статуту й оформлення ліцензії, тобто великі паперові клопоти.

У зв’язку з перереєстрацією і чималою, як вимагає Закон, правкою статуту, нам потрібно остаточно визначатися з полем членства. Як відомо, нині це поле статутно обмежується працівниками і студентами НаУКМА та студентами інших вузів. Тим часом кредитівка мусить постійно рости, щоб мати активи, достатні для зростаючих потреб і розширення послуг. За існуючого ж поля членства наші можливості незабаром вичерпаються. Тому це поле слід розширити. З другого боку, мають залишатися і якісь обмеження з тим, щоб до спілки не потрапляли випадкові люди. Як це зробити – треба буде думати і новим керівним органам спілки, і всім спілчанам.

Крім того, у відповідності з новим Законом має змінитися структура управління кредитною спілкою. На загальних зборах ми маємо обрати спостережну раду і ревізійну комісію. Голова правління і решта працівників стають найманими працівниками, яких призначатиме спостережна рада і/чи правління.

В.Ф.Кобзар,

голова правління кредитної спілки “Поміч” НаУКМА


ЗВІТ

наглядового комітету


У 2003 році наглядовий комітет проводив свою роботу згідно з “Положенням про наглядовий комітет”, затвердженим правлінням кредитної спілки “Поміч” (протокол №20 від 14.12.1998 р.).

Правління і кредитний комітет здійснювали позичкову діяльність згідно з діючими положеннями, статутом спілки та вимогами чинного законодавства. Перевірки не виявили фінансових порушень та зловживань. При вибірковій перевірці видачі кредитів порушень також не встановлено. Зауваження наглядового комітету взяті до уваги.

У жовтні 2002 р. в кредитній спілці “Поміч” НаУКМА була проведена аудиторська перевірка. Відповідно до аудиторського висновку можна сказати, що господарсько-фінансова діяльність спілки здійснюється згідно з чинним законодавством, прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим і нормативним вимогам. Суттєвих помилок, які б призвели до нарахування штрафних санкцій, виявлено не було. Помилки, виявлені в ході проведення аудиту, виправлені в повному обсязі.

Виконавчий директор упродовж року проводив велику роботу по своєчасному поверненню позичок. Злісних неплатників, які навмисно ухиляються від сплати кредиту немає. З позичальниками, у яких в силу обставин виникло скрутне становище та неможливість вчасно, у встановлені строки, розраховуватись за своїми зобовязаннями, постійно проводиться робота по поверненню основної суми боргу, відсотків та пені.

Проведені в 2002 році перевірки показали, що спілка розвивається успішно. Зростає довіра до спілки, що видно по надходженню членських внесків. Так, у 2002 році загальна сума надходжень на особисті рахунки членів спілки склала 37.750 грн; надано 405 позичок на суму 356.500 грн. Збільшується потреба на отримання в кредит великих сум грошей: Якщо в 2000 році позичок в розмірі від 1000-5000 було 41, то в 2002 році із 405 виданих позичок 125 - це позички розміром від 1.000 до 13.000 грн. Можливість надання спілкою таких кредитів свідчить про успішну роботу грошей і, як наслідок, - зростання активів.

Для подальшого поліпшення роботи спілки наглядовий комітет вносить пропозицію дублювати електронні дані аналітичного обліку і завести на кожного члена спілки особову справу, в якій будуть зібрані всі матеріали щодо внесення членських внесків, видачі та строки повернення позичок, поручительства та договори застави. Зробивши таку базу даних, наша кредитівка:

1. Застрахує себе на випадок поломок та збоїв у роботі компютерної програми обліку.

2.Матиме змогу відслідковувати кредитну біографію кожного члена спілки, що важливо при наданні позичок, особливо позичок великого розміру.

3.Прискорить процес обслуговування членів спілки.Голова наглядового комітету Кохно В.М.
Звіт

кредитного комітетуПротягом 2002 року кредитним комітетом проведено 86 засідань, на яких розглянуто 405 заяв. 77 заяв, розмір яких перевищував одну тисячу гривень, рекомендовано на затвердження Правлінням. Загальна кількість розглянутих заяв і наданих позичок – 405. Загальна сума наданих кредитів становить 356 522 гривні.

Студентам було надано 158 позичок на загальну суму 85 862 грн (39% від загальної кількості наданих позичок)

Тривалість позичок, наданих від 1 до 12 місяців (відсоток від загальної кількості):

55 позичок на 1 місяць (13,58%);

118 позичок від 1 до 3 місяців включно (29,14 %);

142 позички від 4 до 6 місяців (35.06 %);

90 позичок строком до 12 місяців (22,22 %).

Призначення позичок (відсоток від загальної кількості):

Придбання особистих речей – 109 позичок (26,9%).

Придбання меблів, побутової техніки - 59 позичок (14,6%).

Придбання та ремонт комп’ютерної техніки – 15 позичок (3,7%).

Лікування та оздоровлення - 35 позичок (8,6 %).

Придбання та ремонт житла - 22 позички (5,4%).

Сплата за комунальні послуги – 47 позичок (11,6).

Придбання та ремонт автомобілів – 6 позичок (1,5%).

Відпочинок та поїздки за кордон – 13 позичок (3,2).

Сплата за навчання - 44 позички (10,9).

На навчання дітей – 16 позичок (4 %).

Придбання підручників – 16 позичок (4 %).

На інші потреби – 23 позички (5,7 %).

Більшість позичальників дотримувались умов договору. На жаль, були й несвідомі члени кредитної спілки, які повною мірою не відчували відповідальності, взятої на себе при оформленні позичок, що спричинило порушення строків погашення кредитів.

Станом на 01 січня 2003 року ми мали дві неповернуті позички:

звільнений працівник АГД Кривошея В.П. – 300 гривень;

студент 5-го курсу ФПвН Кришталь В.М. - 550 гривень;

непогашені залишки:

студент МП журналістики Колчинський Д.В. – 50 грн;

студент ШСР, відрахований, Попадюк Р.Б. – 237 грн;

студент МП інформ. упр.системи Суббота О.М. – 200 грн;

випускниця НаУКМА Федоровська І.О. –125 грн;


Голова кредитного комітету Колосова Н.В.


Звіт про фінансові результати

Період

ДОХОДИ

2002 рік

1.

ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ


1.1.

Доходи від процентів за позички

42 479

1.2.

Доходи від коштів на банківських рахунках


1.3.

Інші процентні доходи

2 541

2.

НЕПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ


2.1.

Плата за послуги спілки


2.2.

Інші непроцентні доходи

9 776


ВСЬОГО ДОХОДІВ:

54 796
1.

ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ


1.1.

По ощадних внесках


1.2.

По внесках пайового типу


1.3.

По зовнішних кредитах


1.3.

По інших позичках


2.

ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ


2.1.

Заробітна платня працівників

12 867

2.2.

Інші операційні витрати

16 611

3.

ВИТРАТИ НА ФОРМУВАННЯ


3.1.

Резервного капіталу


3.2.

Резерву сумнівних боргів


3.3.

Додаткового капіталуВСЬОГО ВИТРАТ:

29 478
4.

Нерозподіл дохід (збитки)

26 459

  головна сторінка
  питання-відповіді
  умови вступу
  статут
  статистика
      Статистика за 2008-й рiк
      Статистика за 2007-й рiк
      Статистика за 2006-й рiк
      Статистика за 2005-й рiк
      Статистика за 2004-й рік
      Статистика за 2003-й рік
      Статистика за 2002-й рік
      Статистика за 2001-й рік
      Статистика за 2000-й рік
      Статистика за 1999-й рік
      Статистика за 1998-й рік
  події у фотографіях
  графіки
|головна сторінка | події у фотографіях | питання-відповіді | умови вступу | статут |
| статистика
 |  на початок сторінки |