Credit Union 'POMICH'

Звіт спостережної ради

   З минулого року в нашій кредитівці у відповідності з законом та рішенням загальних зборів існує спостережна рада. Оскільки це новий орган спілки, хотілося б нагадати всім нам, що спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами, підзвітна загальним зборам членів і, в межах компетенції, визначеної законом та статутом кредитної спілки, контролює та регулює діяльність правління й кредитного комітету.

   Саме цим і займалася рада.Так, протягом року було проведено 13 засідань. Основні питання, які розглядалися на цих засіданнях: прийом до спілки та припинення членства; затвердження документів, пов’язаних з фінансовим моніторингом; затвердження посадових інструкцій, правил внутрішнього розпорядку спілки; призначення голови та членів правління і кредитного комітету. Спостережна рада затверджувала також штатний розпис та кошторис спілки.

   Одне з найважливіших питань, яке тривалий час стояло перед керівництвом спілки – визначити поле членства у відповідності з вимогами Закону «Про кредитні спілки» і нашим баченням розвитку кредитівки на перспективу. Це питання вирішене тим формулювання, яке запропоноване у проекті статуту.

   У зв’язку з цим хотілося б сказати про майбутнє кредитної спілки “Поміч” НаУКМА. Я наголошую саме на цих словах, оскільки розглядався варіант зміни поля членства, його розширення до всіх жителів міста Києва. А чи треба це нам?

   Тож тепер майбутнє кредитівки бачиться в подальшому творенні саме корпоративної, соціально зорієнтованої, передусім на НаУКМА, фінансової установи, яка б за кілька років мала кілька тисяч членів і капітал не менше 1 млн грн.

   Чисельність і активи – взаємопов’язані речі, тому ми звертаємо увагу саме на ці два пріоритети. Досягнення цієї мети дасть можливість пропонувати спілчанам, тобто нам з вами, повноцінні фінансові послуги, зокрема, - іпотечні кредити.

   Що потрібно зробити для досягнення нашої мети?

1) продовжувати й надалі політику щорічного зменшення процентних ставок на кредити (тобто, здешевлювати вартість кредитів);

2) активізувати залучення членських внесків на депозитні рахунки;

3) посилити роз’яснювальну роботу з метою збільшення чисельності спілки;

4) за рахунок спонсорів надавати певні пільги для вступу до спілки окремих категорій спілчан як от сироти, напівсироти тощо; особливу увагу приділяти нашим випускникам, які мають зрозуміти, що кредитівка може бути одним з важелів поліпшення їхнього добробуту, - мається на увазі придбання житла за рахунок дешевшого ніж у банках кредиту;

5) розробити і ввести з першого вересня ц.р. положення про довгострокове (не менше 10 років) кредитування іпотеки на пільгових умовах: скажімо, 7% річних плюс річна інфляція;

6) розпочати підготовчу роботу по створенню на базі Києво-Могилянського колегіуму спочатку каси, а потім і філії;

7) у будинку, який, будемо сподіватися, рано чи пізно з’явится на вулиці Сковороди між Британською радою та четвертим корпусом НаУКМА, передбачити придбання окремого зручного приміщення для кредитівки.

   І восьме. Доручити правлінню звернутися до Міжнародного благодійного фонду відродження Києво-Могилянської академії з проханням про надання благодійного внеску в розмірі 50000,00 грн для збільшення додаткового капіталу спілки. Є велика надія, що правління Фонду, як добрий сусід спілки, підтримає таке прохання, і активи нашої кредитівки вже до кінця березня збільшаться на 50000,00 грн.

В.С.Брюховецький,

голова спостережної ради кредитної спілки “Поміч” НаУКМА


Звіт правління

   Кількість спілчан станом на 1 січня 2004 р. : 801 ос оба, в т.ч. 343 студенти, 1 докторант, 4 аспіранти. Протягом року вступило 162 особи, з них 110 - студенти.

   Станом на 1 березня кількість спілчан склада ла 669 осіб.

   Причини скорочення:

1) частина вибула за власним бажанням після поставленої правлінням письмової вимоги визначитися зі сплатою внесків не сплачених, як мінімум, за цілий рік;

2) частина, після письмових нагадувань, виключена за порушення статуту (несплата внесків, як мінімум, за цілий рік);

3) кілька чоловік виключено за грубе порушення статуту (ухиляння від сплати часток кредитів і/чи відсотків протягом строку більше ніж рік);

4) близько чотирьох десятків виключено як таких, що не відповідають ознаці членства;

5) три особи виключені у зв’язку зі смертю.

Активи.

На перше січня ц.р. ми мали 309848,58 грн (включно з 38000,00 грн поворотної фінансової допомоги від Міжнародного благодійного фонду відрдоження КМА. Було торік – 185244 грн .

   Кількість і сума виданих позичок. Протягом року видано 496 кредитів (торік 405) на суму 564389,00 грн (торік – 356522,00).

   Процентні ставки на кредити. Основними відсотковими ставками, з якими торік працювала спілка, були: на один місяць – 28.8% річних, 2.4 % місячних, на три місяці – 33.6% річних, 2.8% місячних, на шість місяців – 36.0%, 3.0% місячних, на дванадцять місяців – 38.4% річних, 3.2% місячних.

З першого березня процентні ставки зменшені до :

   28.8 % річних на строк до трьох місяців (2.4 % місячних);

   30. 0 % річних на строк до шести місяців (2. 5 % місячних);

   31. 2 % річних на строк до дванадцяти місяців (2. 6 % місячних).

   Тобто, цьогорічна місячна ставка складає в середньому 30,0% або зменшилася на 4.2% порівняно з минулим роком.

   Депозитні рахунки. Торік ми вперше почали практику залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки. Вкладниками спілки стало 9 осіб. Загальна сума на їхніх депозитних рахунках станом на 1 січня 2004 р. складала 22400,00 грн.

   Процентні ставки на депозитні рахунки: с троком на три місяці: 10% річних (0.83% місячих), на шість місяців: 14% (1.16% місячних), на дванадцять місяців: 15% річних ( 1.25 % місячних).

   Нерозподілений прибуток кредитної спілки за рік склав 30534,72 грн (торік – 26459,00, грн, ут.ч. 9776 грн - вартість подаровних меблів).

   Протягом року проводилося навчання окремих працівників спілки, вивчення і застосування на приктиці норм закону «Про кредитні спілки» та інших вимог Держфінпослуг – державного регуляторного органу кредитних спілок, який почав діяти з середини 2003 р.

   Проблеми. Перша: боржники: на перше січня 34 особи заборгували спілці разом з відсотками та пенею 15048,47 грн, що складає 6,19% від капіталу спілки загалом і 7,08% від власного капіталу. Це значно більше, ніж торік, і тому кредитнмоу комітетові слід буде посилити роботу із злісними боржниками. Щоправда, станом на 1 березня ситуацію вдалося покращити, і тепер сума заторішньої заборгованості складала 10120 грн

   Друга проблема: недостатність позичкового капіталу . Нас знову виручив МБФВ КМА, який протягом другого півріччя надав 70000,00 грн поворотної фінансової допомоги. (Станом на 25 лютого цю допомогу повністю повернуто).

    У найближчі кілька місяців працівників спілки чекає ще напруженіша робота, пов’язана з державною реєстрацією і ліцензуванням як фінансової установи. Будемо сподіватися, що колектив спілки з упорається з новими завданнями .

В.Ф.Кобзар,

голова правління кредитної спілки “Поміч” НаУКМА


Звіт кредитного комітету

   Протягом 2003 року кредитним комітетом проведено 88 засідань, на яких розглянуто 496 заяв. 82 заяви, розмір яких перевищував одну тисячу гривень, рекомендовано на затвердження Правлінням кредитної спілки.

   Загальна кількість розглянутих заяв і наданих позичок – 496. Загальна сума наданих кредитів становить 564 389 грн.. Студентам було надано 263 позички (53% від загальної кількості наданих кредитів) на загальну суму 184 415 грн.

   Тривалість позичок наданих від 1 до 24 місяців (відсоток до загальної кількості)

75 позичок на 1 місяць (15,13%)

125 позичок від 1 до 3 місяців включно (25,20%)

188 позичок від 4 до 6 місяців (37,90%)

101 позичка терміном до 12 місяців (20,36%)

4 позички терміном на 18 місяців (0,81%)

3 позички терміном на 24 місяці (0,60%)

   Призначення позичок (відсоток від загальної кількості):

 

Придбання особистих речей

61 позичка (12,30%)

Придбання меблів, побутової техніки

54 позички (10,89%)

Придбання та ремонт комп ’ ютерної техніки

22 позички (4,43%)

Лікування та оздоровлення

62 позички (12,50%)

Придбання та ремонт житла

25 позичок (5,04%)

Сплата за комунальні послуги, гуртожиток

111 позичок (22,38%)

Придбання та ремонт автомобілів

6 позичок (1,21%)

Відпочинок та поїздки за кордон

19 позичок (3,84%)

Сплата за навчання

60 позичок (42,10%)

На навчання дітей

9 позичок (1,81%)

Придбання підручників

21 позичка (4,23%)

На інші потреби

46 позичок (9,27%)

 

   Більшість позичальників дотримувались умов договору. Окремі члени спілки, на жаль, припускалися порушень.

 

В.А. Овсяницька, голова кредитного комітету


  Звіт головного бухгалтера  

Звіт про фінансові результати

 

 

 

 

П.№

Статті надходжень та витрат

Сума, грн.

1.

Процентні доходи

 

1.1.

Відсотки за користування кредитами

60,742.76

1.2.

Інші процентні доходи

2,064.11

2.

Непроцентні доходи

 

2.1.

Плата за послуги спілки

0.00

2.2.

Інші непроцентні доходи

942.36

Всього доходів

61,864.51

1.

Фінансові витрати

 

1.1.

По ощадних внесках

950.41

1.2.

По інших пасивах

0.00

2.

Операційні витрати

 

2.1.

Витрати на утримання персоналу

15,881.33

2.2.

Інші операційні витрати

14,498.05

Поточні операційні витрати разом

30379.38

Чистий дохід

30,534.72

 

Баланс

П.№

Активи

На початок

На кінець

 

 

грн.

 

1.

Продуктивні активи

160,696.00

259,597.80

1.1.

Позички

160,696.00

261,037.23

1.2.

В т.ч. прострочені

 

15,048.47

 

1-12 місяців

 

13,221.30

 

більше 12 місяців

 

1,827.17

 

Резерв забезпечення покриття втрат від неповернення

 

 

 

позичок

1,439.00

1,439.43

1.3.

Цінні папери

-

-

1.4.

Інші продуктивні активи

-

-

2.

Непродуктивні активи

25,964.00

50,250.78

2.1.

Каса

1,500.00

2,048.89

2.2.

Поточний рахунок

11,106.00

32,653.33

2.3.

Основні засоби та нематеріальні активи:

12,542.00

12,489.08

 

Обладнання

12,542.00

12,489.08

 

Транспортні засоби

-

-

 

Інше

-

-

2.4.

Малоцінні та швидкозношувані предмети

705.00

385.55

2.5.

Інші непродуктивні активи

111.00

2,673.93

ВСЬОГО АКТИВІВ

185,221.00

309,848.58П.№

Пасиви

На початок

На кінець

 

 

грн.

 

1.

Пасиви, пов`язані з процентними витратами

-

22,400.00

1.1.

Ощадні внески

-

22,400.00

 

Термінові

-

22,400.00

 

Безтермінові

-

-

1.2.

Зовнішні кредити(процентні)

-

-

1.3.

Інші пасиви, пов`язані з процентними витратами

-

-

2.

Пасиви, не пов`язані з процентними витратами

24,234.00

44,324.10

2.1.

Нарахована зарплата

-

66.49

2.2.

Зовнішні кредити(безпроцентні)

22,000.00

38,000.00

2.3.

Інші пасиви, не пов`язані з процентними витратами

2,234.00

6,257.61

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ РАЗОМ

24,234.00

66,724.10

КАПІТАЛ РАЗОМ

160,987.00

243,124.48

3.1.

Пайовий капітал

121,380.00

181,350.41

3.2.

Резервний капітал

13,148.00

29,406.95

3.3.

Додатковий капітал

-

1,832.40

3.4.

Нерозподілений прибуток

26,459.00

30,534.72

ВСЬОГО ПАСИВІВ

185,221.00

309,848.58


Висновок ревізійної комісії

ПРОТОКОЛ № 3

засідання Ревізійної комісії Кредитної спілки “Поміч” НаУКМА

м. Київ “25 лютого 2004 р.”

 Присутні члени Ревізійної комісії:

  1. Івахненков С.В. (Голова);
  2. Коваленко П.П. (Заступник Голови);
  3. Кохно В.М. (Секретар)

 Відсутні члени Ревізійної комісії: Немає.

Запрошені особи:

1. Кобзар В.Ф. - Голова Правління;

2. Плиса О.В. - Головний бухгалтер.

   У відповідності до п. 1 4 Положення про Ревізійну комісію Кредитної спілки “Поміч” НаУКМА засідання є правомочним, оскільки на ньому присутні 2/3 членів комісії.

Порядок денний:

  1. Про затвердження річного звіту Кредитної спілки “Поміч”.

Слухали:

  • Головного бухгалтера Кредитної спілки «Поміч» Плису О.В. щодо фінансових показників у “Балансі” та “Звіті про фінансові результати“ Кредитної спілки “Поміч” за 2003 р.
  • Заступника голови Ревізійної комісії Коваленко П.П. щодо пропозицій покращення діяльності Кредитної спілки «Поміч»

Постановили:

  • Вважати фінансову звітність Кредитної спілки «Поміч» (“Баланс” та “Звіт про фінансові результати“) такою, що складена відповідно до чинного законодавства і належним чином відображає фінансово-господарську діяльність кредитної спілки.
  • Звернути увагу загальних зборів членів кредитної спілки на факти наявності заборгованості ряду членів кредитної спілки по обов’язкових членських внесках.
  • Доручити виступити від імені Ревізійної комісії на загальних зборах членів щодо звіту кредитної спілки за 2003 рік заступнику голови Ревізійної комісії Коваленку П.П.

Голосували : “за” - 3; “проти” - немає.

Секретар Ревізійної комісії: ___________________ ( В.М.Кохно)

   Голова Ревізійної комісії: __________________ (С.В.Івахненков)

  головна сторінка
  питання-відповіді
  умови вступу
  статут
  статистика
      Статистика за 2008-й рiк
      Статистика за 2007-й рiк
      Статистика за 2006-й рiк
      Статистика за 2005-й рiк
      Статистика за 2004-й рік
      Статистика за 2003-й рік
      Статистика за 2002-й рік
      Статистика за 2001-й рік
      Статистика за 2000-й рік
      Статистика за 1999-й рік
      Статистика за 1998-й рік
  події у фотографіях
  графіки
|головна сторінка | події у фотографіях | питання-відповіді | умови вступу | статут |
| статистика
 |  на початок сторінки |