Credit Union 'POMICH'

Звіт спостережної ради

   Спостережна рада - новий орган управління кредитної спілки. У відповідності з Законом "Про кредитні спілки" саме вона вирішує тепер основні, принципові питання діяльності кредитної спілки.

   Протягом минулого року було проведено 19 засідань ради. Основні питання, які розглядалися на цих засіданнях: прийом до спілки та припинення членства; затвердження документів, пов'язаних з поточною діяльністю спілки тощо.

   Як відомо, торік ми пройшли повну перерєстрацію і отримали ліцензію на діяльність як фінансова станова. Вимоги до нашої діяльності зросли, і це дещо ускладнило роботу спілки. У процесі перереєстрації ми, як відомо, внесли зміни до статуту, які обмежили поле нашого членства. Ми робили це свідомо, розраховуючи в подальшому на творенні саме корпоративної, соціально зорієнтованої, передусім на НаУКМА, фінансової установи, яка б за кілька років мала кілька тисяч членів і капітал не менше 1 млн грн.

   Досягнення цієї мети дасть можливість пропонувати спілчанам, тобто нам з вами, повноцінні фінансові послуги, зокрема, - іпотечні кредити, попит на які зростає щороку. Кількість депозитів, які є основним джерелом нашого позичкового капіталу, зросла, але залишаєтьсяся порівняно незнанчною і є стримуючим фактором при наданні кредитів великого розміру.

Фінансові показники діяльності кредитної спілки "Поміч" НаУКМА:

Категорія Назва показника мета 31.12.2003   31.12.2004
  бальної оцінки   Фактичне значення бал Фактичне значення бал
Доходність Балансовий прибуток до активів >0 9,9% 10 6,4% 10
  Доходи до витрат >100% 193,8% 10 131,2% 10
  Резерви до активів >=11% 20,4% 10 35,3% 10
Капітал Прострочені до власного капіталу <30% 3,5% 10 65,6% 3
  Капітал до активів >=30% 78,5% 10 70,6% 10
  Власний капітал до активів >=10% 19,9% 10 27,3% 10
  Доходні активи до платних зобов’язань >115% 1158,9% 5 416,0% 5
Активи Доходні активи до активів 90% 83,8% 3 89,6% 4
  Основні засоби до активів 3-5% 4,2 5 3,8% 5
  Кредити до активів 85% 84,2% 5 96,2% 4
  Чисті кредити до активів 85% 83,8% 5 88,2% 4
Простроченість Працюючі кредити до активів >80% 83,5% 3 73,1% 2
  Прострочені до кредитів <4% 0,9% 3 24,1% 0
  Прострочені до активів <3,5% 0,3% 4 15,1% 0
Ліквідність Ліквідні активи до активів 10% 11,2% 5 7,5% 3
  Разом     98   80

   Загалом, результат непоганий (тверда четвірка). Але правлінню і, особливо, кредитному комітету слід звернути увага на незадовільні показники простроченості.

   Загалом, підсумки року свідчать про те, що обраний нам шлях зростання виявився непростим: уперше за кілька останніх років і збільшення активів, і збільшення чисельності спілки було незначним. Тим часом потреби наших спілчан зростають.

   Очевидно, потрібно вносити деякі корективи в поточну діяльність спілки.

   Як і раніше, є актуальним поширення інформації про можливості кредитної спілки. Ми маємо стенди, але цього, вочевидь, недостатньо.

   З метою зростання чисельності спілки спостережна рада вносить пропозицію про пільговий прийом до спілки студентів НаУКМА. Пільги (тобто, оплата вступу за рахунок споносорів) надаватимуться за таких умов: 1) відсутність академічної заборгованості; 2) підписання корпоративної угоди. Сподіваємося, що такий підхід дозволить нам здійснити чергові етапи зростання..

В.С.Брюховецький,

голова спостережної ради кредитної спілки “Поміч” НаУКМА


Звіт правління

   Кількість спілчан станом на 1 січня 2005 р.: 715 осіб (торік - 801 особа), в т.ч. 207 студентів, 51 випускник, 7 аспірантів. Протягом року вступило 98 осіб, з них 43 - студенти, 1 аспірант.

   Станом на 1 березня 2005 року кількість спілчан складала 722 особи (торік - 669 осіб).

   Нагадую, що скорочення, яке відбулося протягом першого кварталу 2004 року, сталося в процесі підготовки до важливих реорганізаційних зборів, коли частина спілчан вибула за власним бажанням, частина - виключена за систематичну несплату внесків тощо.

Активи.

На перше січня ц.р. ми мали 343876 грн 07 копійок (торік - 309848).

Кількість і сума виданих позичок. Протягом року видано 379 кредитів (торік - 496) Але в сумарному відношенні це становить 616440, торік - 564389 грн.

Депозитні рахунки. Кількість вкладників - 58 (торік - 9 осіб). Загальна сума на їхніх депозитних рахунках станом на 1 січня 2005 р. складала 73369 грн, торік - 22400.

Нерозподілений прибуток кредитної спілки за минулий рік склав 2052 грн 86 коп.

Видатки, які вплинули на розмір річного прибутку: формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів - 23820 грн; списання несплачених процентів за кредитами - 809 грн 50 коп; нараховано на депозити - 6848 грн 67 коп.

У зв'язку зі стрибком інфляції наприкінці 2004 р. процентні ставки, вперше за кілька останніх років, не зменшувалися.

В.Ф.Кобзар,

голова правління кредитної спілки “Поміч” НаУКМА


Звіт кредитного комітету

   Протягом 2004 р. кредитним комітетом проведено 78 засідань, на яких розглянуто 379 заяв. 97 заяв, розмір позички за якими перевищував одну тисячу гривень було узгоджено з головою правління кредитної спілки, у тому числі одна із заяв про надання кредиту в сумі 60тис.грн.. було затверджено на засіданні спостережної ради.

   Загальна кількість розглянутих заяв і наданих позичок- 379. Загальна сума наданих кредитів становить 616440 грн. Студентам було надано 174 позички (45,9%) від загальної кількості наданих кредитів на загальну суму 167970грн.

   Тривалість виданих позичок:

1 позичка строком на 60 міс. (0,26%)
2 позички строком на 18 міс. (0,53%)
4 позички строком на 24 міс. (1,06%)
4 позички строком на 36 міс. (1,06%)
33 позички строком на 1 міс. (8,71%)
105 позичок строком від 1 до 3 міс. включно (27,70%)
105 позичок строком від 4 до 6 міс. включно (27,70%)
125 позичок строком до 12 міс. (32,98%)

Призначення позичок:

Придбання меблів, побутової техніки 83 позички (21,90%)
Лікування та оздоровлення 51 позичка (13,46%)
Придбання особистих речей 40 позичок (10,56%)
Придбання та ремонт комп’ютерної техніки 32 позички (8,44%)
Придбання та ремонт житла 32 позички (8,44%)
Сплата за навчання 32 позички (8,44%)
Сплата за комунальні послуги,гуртожиток 26 позичок (6,83%)
Придбання підручників 14 позичок (3,69%)
За навчання дітей 9 позичок (2,38%)
Придбання та ремонт автомобіля 8 позичок (2,11%)
Відпочинок та поїздки за кордон 5 позичок (1,32%)
Комерційний кредит 1 позичка (0,26%)
На інші потреби 46 позичок (12,14%)

   Більшість позичальників дотримувались умов договору, в повному обсязі і своєчасно повертали позичку з належними відсотками. На жаль, у 2004 р. окремі члени спілки допускали порушення в сплаті кредитних позичок.

   За станом на 1 січня 2005року спілка мала три неповернутих позички: студента-випускника магістерської програми -1327 грн., студента 2 курсу ФСНСТ-1406 грн. 40коп, працівника університету - 470грн.20коп., а також непогашені залишки (частина несплаченого кредиту та відсотки).

 

В.А. Овсяницька, голова кредитного комітету


  Звіт головного бухгалтера  

Звіт про фінансові результати 2004

 

 

 

 

П.№

Статті надходжень та витрат

Сума, грн.

1.

Процентні доходи

 

1.1.

Відсотки за користування кредитами

72728,16

1.2.

Інші процентні доходи

3403,70

2.

Непроцентні доходи

 

2.1.

Плата за послуги спілки

0,00

2.2.

Інші непроцентні доходи

3533,97

Всього доходів

79665,83

1.

Фінансові витрати

 

1.1.

По ощадних внесках

6848,67

1.2.

По інших пасивах

0,00

2.

Операційні витрати

 

2.1.

Витрати на утримання персоналу

22604,40

2.2.

Інші операційні витрати

19740,69

3.

Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів

23820,12

4.

Витрати на списання несплачених процентів за кредитами

809,50

5.

Інші витрати

3789,59

Усього витрат

77612,97

Чистий дохід

2052,86

 

Баланс

П.№

Активи

На початок

На кінець

 

 

грн.

 

1.

Продуктивні активи

259221,68

307373,96

1.1.

Позички

260661,11

327633,51

1.2.

В т.ч. прострочені

55730,29

74983,48

 

1-12 місяців

250327,43

204200,93

 

більше 12 місяців

10333,68

123432,58

 

Резерв забезпечення покриття втрат від неповернення позичок

1439,43

25259,55

1.3.

Фінансові інвестиції

0,00

5000,00

1.4.

Інші продуктивні активи

-

-

2.

Непродуктивні активи

50244,69

36502,11

2.1.

Каса

2008,79

2381,63

2.2.

Поточний рахунок

32653,33

17961,20

2.3.

Основні засоби та нематеріальні активи:

12874,63

13129,82

 

Обладнання

12874,63

13129,82

 

Транспортні засоби

-

-

 

Інше

-

-

2.4.

Інші непродуктивні активи

1356,26

2789,46

2.5.

Витрати майбутніх періодів

1351,68

240,00

ВСЬОГО АКТИВІВ

309466,37

343876,07П.№

Пасиви

На початок

На кінець

 

 

грн.

 

1.

Пасиви, пов`язані з процентними витратами

22400,00

73369,05

1.1.

Ощадні внески

22400,00

73369,05

 

Термінові

22400,00

73369,05

 

Безтермінові

-

-

1.2.

Зовнішні кредити(процентні)

-

-

1.3.

Інші пасиви, пов`язані з процентними витратами

-

-

2.

Пасиви, не пов`язані з процентними витратами

51389,07

49929,95

2.1.

Нарахована зарплата

58,96

1,35

2.2.

Зовнішні кредити(безпроцентні)

38000,00

16653,00

2.3.

Зобов'язання, на які не нараховуються проценти

3058,86

7884,67

2.4.

Доходи майбутніх періодів

10271,25

25390,93

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ РАЗОМ

73789,07

123299,00

3.1.

Пайовий капітал

180974,29

147610,92

3.2.

Резервний капітал

29406,95

31913,69

3.3.

Додатковий капітал

1832,40

38999,60

3.4.

Нерозподілений прибуток

23463,66

2052,86

КАПІТАЛ РАЗОМ

235677,30

220577,07

ВСЬОГО ПАСИВІВ

309466,37

343876,07


   __________________ Ареф'ва О.В


Протокол ревізійної комісії

ПРОТОКОЛ № 1

засідання Ревізійної комісії Кредитної спілки “Поміч” НаУКМА

м. Київ “10 березня 2005 р.”

 Присутні члени Ревізійної комісії:

  1. Івахненков С.В. (Голова);
  2. Павленко В.С.;
  3. Кохно В.М.

 Відсутні члени Ревізійної комісії: Немає.

Запрошені особи:

1. Кобзар В.Ф. - Голова Правління;

2. Ареф'єва О.В - Головний бухгалтер.

Порядок денний:

  1. Про затвердження річного звіту Кредитної спілки “Поміч”.

Слухали:

   Головного бухгалтера Кредитної спілки "Поміч" Ареф'єву О.В. щодо фінансових показників в "Балансі" та "Звіті про фінансові результати" кредитної спілки "Поміч" НаУКМА.

Постановили:

   Вважати фінансову звітність Кредитної спілки «Поміч» (“Баланс” та “Звіт про фінансові результати“) такою, що складена відповідно до чинного законодавства і належним чином відображає фінансово-господарську діяльність кредитної спілки за 2004 рік.

Голосували : “за” - 3; “проти” - немає.

Члени Ревізійної комісії:

      __________________ (С.В.Івахненков)

__________________ ( В.М.Кохно)

      __________________ (Павленко В.С.)

  головна сторінка
  питання-відповіді
  умови вступу
  статут
  статистика
      Статистика за 2008-й рiк
      Статистика за 2007-й рiк
      Статистика за 2006-й рiк
      Статистика за 2005-й рiк
      Статистика за 2004-й рік
      Статистика за 2003-й рік
      Статистика за 2002-й рік
      Статистика за 2001-й рік
      Статистика за 2000-й рік
      Статистика за 1999-й рік
      Статистика за 1998-й рік
  події у фотографіях
  графіки
|головна сторінка | події у фотографіях | питання-відповіді | умови вступу | статут |
| статистика
 |  на початок сторінки |