Credit Union 'POMICH'

 

 

 

Звіт спостережної ради

Протягом 2006 року спостережна рада провела 61 засідання. Основними і найважливішими питання порядку денного були затвердження нових редакцій положень про фінансові послуги, про фінансове управління та інших внутрішніх нормативних документів, затвердження положень про систему пільгових кредитів, прийом нових членів і виключення зі спілки.

Аналіз фінансових показників нашої кредитівки свідчить про збільшення її ефективності у порівнянні з минулим роком, а саме: активи зросли на 19.67% і складають уже 503116 грн, у тому числі пайовий капітал зріс на 21.89%, резервний капітал - на 9.2%, додатковий капітал - на 20.81%.

Загалом кредитівка працює стабільно, а серед проблем, які треба буде вирішувати, залишаються такі:

 Перша проблема.

 Останні три роки кількісно наша кредитівка зростає дуже повільно. Більше того два роки ми маємо навіть фактичне скорочення чисельності порівняно з попередніми роками. Основна причина – ми стали корпоративною, тобто, майже закритою кредитівкою, але, водночас, університет росте кількісно, і кількісні резерви мають бути і в кредитівці.

Друга проблема. 

Потребує поліпшення кадровий ресурс нашої кредиітвки

Третя.

Слабка  участь (фактично – неучасть) окремих працівників НаУКМА, в т.ч. – керівного складу,  серед членів  кредитівки.  Про це ми говорили торік, мусимо говорити й цього разу. Я кажу це у зв’язку з тим, що нерідко можна почути слова про соціальні проблеми наших працівників. Але, на жаль, коли доходить справа громадою зробити потрібну справу – особливо потрібну саме для тих, хто потребує підтримки, наші “захисники” жодної активності не проявляють.

Четверта.

Небажання деканів залучати студентів до практичного ознайомлення з роботою кредитівки як фінансової установи. Тут є простір, передусім, для економістів, для правників, для соціологів, для істориків. Тим паче, що у фінансових питаннях  кредитівка іде назустріч і студентам, і викладачам. Мається на увазі пільговий вступ до кредитівки. Торік такою пільгою скористалося 19 студентів і одинадцять працівників НаУКМА.

Поступове вирішення цих проблем, будемо сподіватися, прискорить розвиток нашої кооперативної громади.

Найважливіше завдання кредитівки в найближчі місяці – підготовка документів до повторного ліцензування.

 

В.С.Брюховецький,

 голова спостережної ради кредитної спілки “Поміч” НаУКМА

Звіт правління

Кількість спілчан станом на 1 січня 2007 р.: 692 особи (роком раніше – 768 осіб), в т.ч. 458 співробітників НаУКМА, членів їхніх сімей, колишніх працівників, благодійників НаУКМА, 124 студенти, 108 випускників, 3 аспірантів.

Протягом 2006 року вступило 65 осіб, з них  36 студентів.

Протягом року вибуло 140 осіб. Причини вибуття: закінчення університету, переїзд до інших міст.

74 особи виключені за систематичну несплату обов’язкових членських внесків. Ми маємо на це право, хоча, слід визнати, ми тут дещо перестаралися.

Активи. На перше січня 2007 року ми мали  503116 грн   (роком раніше –  420424 грн).

Кількість і сума виданих позичок. Протягом року видано 267 кредитів (роком раніше - 323). В сумарному відношенні це становить 795950 грн, (роком раніше –  626305 грн).

Депозитні рахунки. Кількість вкладників – 90 осіб (роком раніше – 95 осіб). Загальна сума на їхніх депозитних рахунках станом на 1 січня 2007 р. складала  135091 грн, (роком раніше – 104290 грн).

Нерозподілений прибуток кредитної спілки за минулий рік склав  43725 грн (роком раніше – 10134 грн).

Видатки, які вплинули на розмір річного прибутку, як і раніше: резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів – 28820 грн (роком раніше – 27523 грн); нараховано на депозити – 14362 грн (роком раніше – 11882 грн).

Незважаючи на достатньо високий рівень інфляції ми, наприкінці минулого року, вперше після дворічної перерви знову зменшили процентні ставки на кредити.

Було запроваджено також нову, вдосконаленішу систему пільгових кредитів. Тепер ми надаємо аж вісім типів пільгових кредитів (торік  лише 5).

 

В.Ф.Кобзар,

 голова правління

Звіт кредитного комітету

Протягом 2006 року кредитним комітетом проведено 68 засідань, на яких розглянуто  267 заяв.

Загальна кількість розглянутих і наданих кредитів –267. Загальна сума наданих кредитів становить 795950грн. Студентам було надано 112 кредитів (41,95%) від загальної кількості наданих кредитів на суму 200550грн.

Тривалість виданих кредитів:   позички строком на 24 міс. – 2, позички строком на 1 міс -  13, позички  строком від 1 до 3 міс.- 43, позички  строком від 4 до 6 міс. – 77, позички  строком до 12 міс. – 132.

Призначення позичок:

Придбання меблів, побутової техніки – 43

Лікування та оздоровлення –31

Придбання особистих речей –29

Придбання та ремонт компютерної техніки –17

Придбання  та ремонт житла  -41

Сплата за навчання –32

Сплата за комунальні послуги, гуртожиток- 16

Придбання підручників –8

За навчання дітей- 8

Придбання та ремонт автомобіля –6

На відпочинок та поїздки – 16

На інші потреби – 20

Станом на 1 січня 2007року  спілка мала 2 непогашені кредити   на 13553 грн .41коп. та 1375 грн.29 коп., а також непогашені залишки (частина несплаченого кредиту та відсотки) на суму  5212 грн.41 коп.

 

В.А.Овсяницька,

голова кредитного комітету

 

Фінансовий звіт за 2006 рік (скорочений)

ОСНОВНІ БАЛАНСОВІ СТАТТІ :

 

 

 

 

Початок року

Кінець року

Зміни за рік,%

Активи разом

420,423.16

503,116.13

19.67

Кредитний портфель

401,195.28

435,729.61

8.61

в тому числі членам КС

401,195.28

435,729.61

8.61

Кредити з порушенням режиму сплати,в тому числі:

80,800.43

83,056.04

2.79

прострочені кредити

80,800.43

83,056.04

2.79

неповернені кредити

0.00

0.00

 

безнадійні кредити

0.00

0.00

 

Сума фактично сформованого РЗПВ

28,523.84

28,819.88

1.04

Фінансові інвестиції,в тому числі:

27,811.75

79,110.39

184.45

грошові кошти на депозитних рахунках в банках

24,535.75

74,448.39

203.43

внески (вклади) на депозитні рахунки в ОКС

внески до капіталу кооперативного банку

 

 

 

внески до капіталу ОКС

3,276.00

4,662.00

42.31

державні цінні папери

 

 

 

внески до капіталу бюро кредитних історій

 

 

 

Капітал КС, в тому числі:

273,775.86

333,694.19

21.89

Пайовий капітал

189,429.62

206,856.79

9.20

Резервний капітал

35,566.55

42,967.35

20.81

Додатковий капітал

38,644.88

40,074.76

3.70

Нерозділений дохід

10,134.81

43,795.29

332.13

Зобов`язання КС,в тому числі:

128,445.28

161,469.89

25.71

Вклади членів на депозитні рахунки

104,290.02

135,091.74

29.53

Інші платні зобов`язання

13,595.79

17,010.63

25.12

 

В.М.Кохно,

 головний бухгалтер

Протокол № 1

засідання ревізійної комісії кредитної спілки „Поміч” НаУКМА

05 лютого 2007 р.                                                                                                   м.Київ

Присутні члени ревізійної комісії:

  1. Івахненков С.В. (голова);
  2. Павленко В.С.;
  3. Кохно В.М.

Запрошені особи:

1.Брюховецький В.С., - голова спостережної ради

2.      Кобзар В.Ф.- голова правління;

3.      Овсяницька В.А. .- голова кредитного комітету

Порядок денний:

1) Про висновок за річними звітами про результати діяльності кредитної спілки “Поміч” НаУКМА .

Слухали: річні звіти голови спостережної ради В.С.Брюховецького, голови правління В.Ф.Кобзаря, голови кредитного комітету В.А.Овсяницької, фінансовий звіт головного бухгалтера В.М.Кохно про результати діяльності кредитної спілки “Поміч” НаУКМА в 2006 році.

Ухвалили:

Рекомендувати загальним зборам кредитної спілки “ Поміч” НаУКМА затвердити річні звіти органів управління кредитної спілки “Поміч” НаУКМА та річний фінансовий звіт головного бухгалтера як такі, що складені відповідно до чинного законодавства та статут кредитної сілки “Поміч” НаУКМА і належним чином відображають фінансово-господарську діяльність кредитної спілки „Поміч”  НаУКМА за 2006 рік.

Члени Ревізійної комісії:  _______________(Івахненков С.В.)

                                         _______________ (Кохно В.М.)

                                            _______________ (Павленко В.С.)

 

 

  головна сторінка
  питання-відповіді
  умови вступу
  статут
  статистика
      Статистика за 2008-й рiк
      Статистика за 2007-й рiк
      Статистика за 2006-й рiк
      Статистика за 2005-й рiк
      Статистика за 2004-й рік
      Статистика за 2002-й рік
      Статистика за 2001-й рік
      Статистика за 2000-й рік
      Статистика за 1999-й рік
      Статистика за 1998-й рік
  події у фотографіях

  графіки

головна сторінка | події у фотографіях | питання-відповіді | умови вступу | статті | статут | статистика | посиланняна початок сторінки